October 2019
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
29
30
1
3
 • Tashlich - Girls 9 AM 10:30 AM (Granada Park, 6505 N 20th St, Phoenix, AZ 85016, USA)
  • Events
 • Tashlich - Boys 10:30 AM 12 PM (Granada Park, 6505 N 20th St, Phoenix, AZ 85016, USA)
  • Events
 • Mishmor BOYS 3-8 4:15 PM 4:45 PM
  • Events
4
5
6
7
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
 • S.M.I.L.E. BOYS 3-8 9 AM 10:15 AM (Phoenix Community Kollel, 6516 N 7th St #104, Phoenix, AZ 85014, USA)
  • Events
28
29
30
31
1
2
Loading...